Vendimi i Senatit për angazhimin e personelit akademik sipas njësive akademike për vitin akademik 2017/2018
Tetor 24, 2017 MË SHUMË
Vendimi i Senatit për vazhdimin e afatit të Konkursit për Master në Programin E-Qeverisja
Tetor 24, 2017 MË SHUMË