Njoftim-Konsultimet për rezultatet e provimit nga lënda Komunikim biznesi, Menaxhimi i investimeve dhe Sjellja konsumatore
Nëntor 18, 2017 MË SHUMË