Njoftim – Kollokviumi i I-re ne lenden FINANCA
Nëntor 22, 2017 MË SHUMË
Njoftim për fillimin e ligjëratave të studimeve master
Nëntor 22, 2017 MË SHUMË
Është hapur thirrja për Programin e Zhvillimit të Fakulteteve – Fulbright 2018-2019
Nëntor 22, 2017 MË SHUMË
Njoftim për ditë informuese e H2020
Nëntor 22, 2017 MË SHUMË
FTESË / Në UKZ do të mbahet seria e ligjëratave publike “Qeverisja ka rëndësi”
Nëntor 22, 2017 MË SHUMË