Universiteti “Kadri Zeka” ka dhuruar çmimet ndërkombëtare për prodhuesit vendor të verërave
Dhjetor 5, 2017 MË SHUMË
ZGJATJA E AFATIT NGA AZHR / GARË PËR ZHVILLIMIN E PLANIT TË BIZNESIT PËR TË RINJ
Dhjetor 5, 2017 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e semestrit në vitin akademik 2017/2018
Dhjetor 5, 2017 MË SHUMË