Njoftim per ndarjen e studenteve per kolokfium ne lenden E drejta biznesore, prof.dr. Mazllum Baraliu
Dhjetor 27, 2017 MË SHUMË