UKZ dhe Komuna e Kamenicës nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi
Shkurt 13, 2018 MË SHUMË
Njoftim për konsultime nga lënda: Analiza e te Dhenave per Hulumtime ne Biznes
Shkurt 13, 2018 MË SHUMË
Njoftim për konsultime nga lënda: Marketingu i Sherbimeve
Shkurt 13, 2018 MË SHUMË
Njoftim për konsultime nga lënda: Analiza Statistikore
Shkurt 13, 2018 MË SHUMË