Universiteti “Kadri Zeka” dhe Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup do të bashkëpunojnë ngushtë në fushat akademike dhe hulumtuese.
Shkurt 23, 2018 MË SHUMË