Vendim për anulim konkursi
Mars 21, 2018 MË SHUMË
Një mirënjohje vlerësuese dhe sublimuese nga udhëheqja e Universitetit “Kadri Zeka”
Mars 21, 2018 MË SHUMË