Njoftim nga Prof. Fejzulla BERISHA
Prill 24, 2018 MË SHUMË
Para studentëve të Fakultetit Juridik të UKZ-së ka mbajtur ligjëratë eksperti i fushës së teknikës kriminalistike Hazir Kelmendi
Prill 24, 2018 MË SHUMË
Lënda: Kontabiliteti I – Listat e kollokviumit të parë
Prill 24, 2018 MË SHUMË
Lënda: Kontabilitet Financiar – Listat e kollokviumit të parë
Prill 24, 2018 MË SHUMË