Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha
Maj 2, 2018 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha
Maj 2, 2018 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Avni Islami
Maj 2, 2018 MË SHUMË
Njotim nga lënda: “Shteti dhe Qeverisja”
Maj 2, 2018 MË SHUMË
Appel à candidature // Thirrje për aplikim : bursa të qeverisë së Francës 2018
Maj 2, 2018 MË SHUMË
Thirrje për pjesëmarrje në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës
Maj 2, 2018 MË SHUMË
Lista e studentëve të zgjedhur të UKZ për pjesëmarrje në Aktivitetet e projektit ERASMUS + REBUS
Maj 2, 2018 MË SHUMË