Njoftim për konsultime në lëndën: Etika në biznes
Maj 18, 2018 MË SHUMË
STUDENTËT E UKZ-së TRAJNOHEN MBI KËRKIMIN E LLOGARIDHËNIES NË PROKURIM PUBLIK
Maj 18, 2018 MË SHUMË
Ftesë për organizim të aktivitetit të përbashkët informues për arsimin cilësor në Kosovë
Maj 18, 2018 MË SHUMË