Në UKZ është mbajtur sesioni informuese i programit të Zyrës së BE-së në Kosovë dhe Zyrës së Erasmus+
Maj 24, 2018 MË SHUMË