Njoftim – Kollokviumi i II-te ne Financa nderkombetare
Maj 28, 2018 MË SHUMË
Vendim për refuzimin e Ankesës ndaj parashtruesës së ankesës Drita Rexhepi për pozitën: Drejtor i Zyrës për Shkencë,Zhvillim Akademik dhe Cilësi
Maj 28, 2018 MË SHUMË
Njoftim për kalim nga Programi i Vjetër në Programin e Ri
Maj 28, 2018 MË SHUMË