Thirrje për Aplikim – BIRN Kosovo/Trajnim për studentët e UKZ-së
Maj 30, 2018 MË SHUMË
Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan ka themeluar Bordin Këshillëdhënës Industrial
Maj 30, 2018 MË SHUMË