Njoftim-Tregjet dhe Ins. Financiare
Qershor 14, 2018 MË SHUMË
2018 University Support Grants Program
Qershor 14, 2018 MË SHUMË
BIRN Kosova mbajti trajnim për studentët e UKZ-së mbi etikën e gazetarisë dhe pasojat ligjore të raportimit të pasaktë
Qershor 14, 2018 MË SHUMË
NJOFTIM – Ditë pushimi
Qershor 14, 2018 MË SHUMË