Vendim per pushim vjetor
Korrik 31, 2018 MË SHUMË
Vendim per anulimin e disa pozitave per pranimin e stafit te rregullt alademik ne UKZ
Korrik 31, 2018 MË SHUMË