Është mbajtur Konferenca on-line me koordinatorët e projektit REBUS para udhëtimit të disa studentëve dhe një mësimdhënësi nga UKZ në Graz të Austrisë
Shtator 7, 2018 MË SHUMË
Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master – QLSHD
Shtator 7, 2018 MË SHUMË
STUDENTËT NGA UNIVERSITETI ZUG DO TË QËNDROJNË NË UKZ
Shtator 7, 2018 MË SHUMË