Njoftim për mbrojtjen e punimeve te diplomës
Shtator 26, 2018 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në seminarin “Liria akademike dhe parimet etike”
Shtator 26, 2018 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Dukagjin Leka
Shtator 26, 2018 MË SHUMË