Zgjedhja e specializmit në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike për studentët e vitit të tretë
Tetor 3, 2018 MË SHUMË
Shikohen mundësitë e bashkëpunimit mes UKZ-së dhe Caritasit Zviceran
Tetor 3, 2018 MË SHUMË