Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati plotësues për vitin akademik 2018/2019
Tetor 5, 2018 MË SHUMË
Vazhdohet afati i konkursit për studime MASTER
Tetor 5, 2018 MË SHUMË