Studentët e Universitetit ZUG vizitë studimore në UKZ
Tetor 8, 2018 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e pranuar në UKZ në vitin akademik 2018/2019 – Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
Tetor 8, 2018 MË SHUMË