PROGRAMI I PUNËS PRAkTIKE NË BIZNESET GJERMANE
Tetor 11, 2018 MË SHUMË
Ftesë/Promovimi i librit Ekonomiksi i Parasë, Bankingut dhe Tregjeve Financiare
Tetor 11, 2018 MË SHUMË
Studentët e ZUG të kënaqur nga vizita e tyre studimore
Tetor 11, 2018 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e pranuar në UKZ në vitin akademik 2018/2019
Tetor 11, 2018 MË SHUMË
DAAD Bursa studimore & njoftim për organizim informues për studentët 15 tetor 2018
Tetor 11, 2018 MË SHUMË
Buletini – Ekonomik
Tetor 11, 2018 MË SHUMË