Janë mbajtur provimet pranues për studimet master në UKZ
Tetor 13, 2018 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Programin master Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati i parë
Tetor 13, 2018 MË SHUMË