Përcaktimi i studentëve të vitit të dytë(II) për lëndët zgjedhore të semestrit të tretë
Tetor 22, 2018 MË SHUMË
Njoftim për hapje të afatit për praktikant të ri nga bashkepunimi i UKZ-së me AKP-në
Tetor 22, 2018 MË SHUMË