Njoftim nga Prof. Dukagjin Leka
Tetor 23, 2018 MË SHUMË
Vendim i Komisionit Disiplinor në Fakultetin Juridik
Tetor 23, 2018 MË SHUMË
NJOFTIM RRETH PROCESIT MESIMOR NE DITEN E CEREMONISE SE DIPLOMIMIT
Tetor 23, 2018 MË SHUMË