Vendimi i shkallës së dytë për lirim nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2018/2019
Dhjetor 4, 2018 MË SHUMË
BIRN do të organizoj trajnim në Universitetin “Kadri Zeka”
Dhjetor 4, 2018 MË SHUMË