Studentët e UKZ trajnohen mbi përdorimin e programit SPSS
Dhjetor 11, 2018 MË SHUMË
Në UKZ është mbajtur ligjëratë në kuadër të javës kundër korrupsion
Dhjetor 11, 2018 MË SHUMË
Në UKZ është mbajt sesion informues për Aplikim në programin Global UGRAD 2019-2020
Dhjetor 11, 2018 MË SHUMË
Njoftim për kalim nga Programi i Vjetër në Programin e Ri
Dhjetor 11, 2018 MË SHUMË