Njoftim – Paraqitja e provimeve – Afati i Janarit 2019
Janar 14, 2019 MË SHUMË
Në UKZ është mbajtur punëtori për prezantimin e Manualit për Akreditim
Janar 14, 2019 MË SHUMË