Në UKZ gjatë punëtorisë së projektit SMAHPC janë diskutuar pikat kyçe të tij
Janar 24, 2019 MË SHUMË
Lajmrim
Janar 24, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Xhevat Sopi
Janar 24, 2019 MË SHUMË