Kanë përfunduar aktivitetet rreth paketave të projekti “Zhvillimi i qendrave multidisiplinare të praktikave shëndetësore për student”
Janar 25, 2019 MË SHUMË
Komunikatë nga mbledhja e jashtëzakonshme e Këshillit Drejtues të Universitetit Publik “Kadri Zeka”
Janar 25, 2019 MË SHUMË
Mundësi trajnimi nga GIZ dhe ADEC
Janar 25, 2019 MË SHUMË