Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” ne vitin akademik 2018/2019
Shkurt 19, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Dukagjin Leka
Shkurt 19, 2019 MË SHUMË
Thirrje për aplikim – Klinika Juridike Penale – Pranverë 2019
Shkurt 19, 2019 MË SHUMË
Njoftim – Lenda: Gjuhe gjermane I
Shkurt 19, 2019 MË SHUMË