Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” ne vitin akademik 2018/2019
Shkurt 20, 2019 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në Kongresin Botëror Ndërkombëtar të Shkencës dhe Inxhinierisë Turke
Shkurt 20, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga lënda: Shkrim Akademik
Shkurt 20, 2019 MË SHUMË