Studentët njihen nga afër me punën e policisë
Mars 5, 2019 MË SHUMË
Njoftim per studentet ne lenden Menaxhim i Riskut dhe Sigurimet.
Mars 5, 2019 MË SHUMË
Ftesë për studentët e Fakultetit Juridik
Mars 5, 2019 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Janarit 2018/2019
Mars 5, 2019 MË SHUMË