Jepen certifikata për pjesëmarrësit në workshopin ONU për Pedagogji Ligjore
Mars 26, 2019 MË SHUMË
Studentja Albulena Bugaqku thotë se nga njohuritë e marra në UKZ mundë të bëjmë hapa të mëdhenj
Mars 26, 2019 MË SHUMË
Konkurs – për zgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësitë akademike të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2019/2020
Mars 26, 2019 MË SHUMË