Njoftim/Në UKZ do të mbahet punëtori rreth adresimit të ngacmimeve brenda Universiteteve
Maj 15, 2019 MË SHUMË
Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin Ekonomik
Maj 15, 2019 MË SHUMË
Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin Juridik
Maj 15, 2019 MË SHUMË