Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike -pozita 14
Maj 16, 2019 MË SHUMË
Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike -pozita 13
Maj 16, 2019 MË SHUMË