Rendi i ditës për konstituimin e këshillave të fakulteteve
Maj 17, 2019 MË SHUMË
Vendimi për konstituim të këshillave të fakulteteve
Maj 17, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Xhevat Sopi
Maj 17, 2019 MË SHUMË
Ftesë/Në UKZ do të promovohen katër libra të profesorëve të Fakultetit të Edukimit
Maj 17, 2019 MË SHUMË