Njoftim nga lenda: Informatika e Biznesit
Maj 23, 2019 MË SHUMË
Konstituohet Këshilli i Fakultetit Juridik në Universitetin “Kadri Zeka”
Maj 23, 2019 MË SHUMË
Vlerësimi i Stafit Akademik
Maj 23, 2019 MË SHUMË