Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike– Afati i Qershorit 2019
Qershor 5, 2019 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti Juridik – Afati i Qershorit 2019
Qershor 5, 2019 MË SHUMË