Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti i Edukimit– Afati i Qershorit 2019
Qershor 6, 2019 MË SHUMË
Njftim nga Dekanati FSHK
Qershor 6, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga lënda “Ndërmarrësia”
Qershor 6, 2019 MË SHUMË