Organizimi i testit në TOEFL
Korrik 5, 2019 MË SHUMË
UKZ hap konkurs për pranimin e studentëve të rinj në vitin akademik 2019/2020
Korrik 5, 2019 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve themelore baçelor në vitin akademik 2019/2020
Korrik 5, 2019 MË SHUMË