Më shumë se dy aplikantë për një vend në konkursin për pranimin e studentëve në UKZ
Korrik 15, 2019 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” lidhë bashkëpunimin me Caritasin Zviceran
Korrik 15, 2019 MË SHUMË