Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike– Afati i Shtatorit 2019
Shtator 3, 2019 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti i Edukimit– Afati i Shtatorit 2019
Shtator 3, 2019 MË SHUMË