Njoftim për studentet e interesuar per transferim nga Universitetet tjera ne Fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka”
Shtator 16, 2019 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” hap konkurs plotësues për pranim të studentëve
Shtator 16, 2019 MË SHUMË
Konkurs për punësim
Shtator 16, 2019 MË SHUMË
Konkurs plotësues për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve themelore baçelor në vitin akademik 2019-2020
Shtator 16, 2019 MË SHUMË