Letër përshëndetëse për studentë nga Dekani Prof. Ass.Dr. Gëzim Tosuni
Shtator 30, 2019 MË SHUMË
Senati i UKZ-së ka mbajtur mbledhjen e saj të fundit në përbërjen e deritashme
Shtator 30, 2019 MË SHUMË
Raport i komisionit për zgjedhjen e stafit akademik për angazhim në semestrin dimëror dhe veror për vitin akademik 2019/2020 – Fakulteti Juridik
Shtator 30, 2019 MË SHUMË