Universiteti i Gjilanit “Kadri Zeka” filloi vitin e ri akademik 2019/2020
Tetor 1, 2019 MË SHUMË
Fjala e Rektorit Kosumi në fillimin e vitit akademik në Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan 1 tetor 2019
Tetor 1, 2019 MË SHUMË
KD i UKZ-së ka bërë verifikimin e anëtarëve të rinj
Tetor 1, 2019 MË SHUMË
Njoftim për zgjatje të afatit të Konkursit
Tetor 1, 2019 MË SHUMË