PROFESORËT E DEPARTAMENTIT TË GAZETARISË NË UP DO TË TRAJNOJNË STUDENTËT E UKZ PËR EDUKIM MEDIAL
Tetor 11, 2019 MË SHUMË
UKZ ka mbajtur takimin e parë me Alumni të Fakultetit Ekonomik
Tetor 11, 2019 MË SHUMË
Konkurs plotësues për angazhim të personelit akademik
Tetor 11, 2019 MË SHUMË
Vendimi i Senatit të Universitetit “Kadri Zeka” për rizgjedhjen e asistentes Detrina Alishani
Tetor 11, 2019 MË SHUMË
Ftesë për mundësi të studimit në Francë
Tetor 11, 2019 MË SHUMË