Senati ka zgjedhur Dekanin e FSHK-së dhe Prodekanin e Fakultetit të Edukimit
Tetor 29, 2019 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare
Tetor 29, 2019 MË SHUMË
Vazhdon të jetë i hapuri Konkursi për pranimin e studentëve në studime Master
Tetor 29, 2019 MË SHUMË
EUF – Traineeship opportunity
Tetor 29, 2019 MË SHUMË
Raporti për zgjedhjen e Stafit të Angazhuar Akademik në FSHA për vitin akademik 2019/2020
Tetor 29, 2019 MË SHUMË