Në UKZ u mbajt punëtoria “Adresimi i Ngacmimeve Seksuale brenda Universiteteve Publike në Kosovë”
Tetor 31, 2019 MË SHUMË
Rektori Kosumi po merr pjesë në punëtorinë e HERAS në Vienë të Austrisë
Tetor 31, 2019 MË SHUMË