Përfaqësues të Ambasadës Amerikane në Kosovë kanë vizituar UKZ
Nëntor 20, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga Prof.Asoc.Dr. Xhevdet Thaqi
Nëntor 20, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga Prof.Asoc.Dr. Xhevdet Thaqi
Nëntor 20, 2019 MË SHUMË